donderdag 18 juli, 2024
Praktijk Frederiksplein | Psychotherapie & coaching
ow holmes quote

Psychotherapie

Psychotherapie is gericht op processen van groei en verandering. Psychotherapie kan kort of langer duren. In gesprekken komen uw klachten en problemen aan de orde. U bekijkt hoe deze zich verhouden tot uw ervaringen, gedrag en persoonlijke geschiedenis. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, ervaringen te verwerken, moeilijke situaties anders aan te pakken of een andere focus te vinden.

Bij Praktijk Frederiksplein kunt u terecht voor verschillende vormen van psychotherapie:

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden, zijn onder andere:
Somberheid, wisselende stemmingen, spanningsklachten, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, eetproblemen, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, onbegrepen lichamelijke klachten, gestagneerde rouw, problemen met acceptatie van een ziekte, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis.

« vorige pagina | lees verder »